Volkulje in Nuša Smolič z Barvnoslišnim Zvenom (SI)

Volkulje in Nuša Smolič vas vabijo na zvočno performativni dogodek, ki temelji na sodelovanju vokalnega izraza treh izvajalk: Neže Pele, Ajde Špacapan, Tanite Rose, in artističnega izraza slikarke Nuše Smolič, ki s svojim izraznim sredstvom dopolni zvočno-vizualno celoto. V ospredju je atmosfera intuitivne vokalizacije, ki s plastenjem zvokov s pomočjo »looperja« gledalca postopoma popelje skozi spontano zvočno-vizualno doživetje. Tanita, Ajda in Neža so Volkulje, ki verjamejo v transformativno moč glasu in inspiracijo za intuitivno petje črpajo iz divjine narave, iščejo v globinah človeške psihe in dovolijo zakoreninjenim vzorcem, da se raztopijo in transformirajo skozi vibracije glasu. Skozi intuitivno vokalizacijo si dopustijo, da čas utiša prepričanja, misli, želje, pričakovanja in prepusti vodenje neznanemu, ki se mu učijo zaupati. Skozi avtentičnost glasu tako raziskujejo svojo resnico, ki vibrira in dopušča intuitivno vstopanje v nove odnose; tokrat z Nušo Smolič, ki glasbo vidi in gleda na drugačen način, preko zaznave s čustvi, ki postanejo produkt barve, sproducirane kot vidni slikarski elementi, poteze na slikovni površini. Tako preko njenega sinestetičnega videnja barva postane zvok in zvok barva. Barvnoslišni zven je njen projekt, ki ga v ideji s sodelovanjem z različnimi glasbeniki ustvarja kot sveti in globok projekt, izraz vseh stkanih elemetov tistega danega trenutka. Tako se z Volkuljami predstavi prvič in obljubljajo pravo zvočno-vizuano zgodbo, stkano v sinergiji čistosti vseh podanih elementov, ki jih tovrstna prezentacija zahteva. Naj tako transformativna moč intuitivne interakcije vseh vpetih elementov, zvoka, melodije, barve ponesejo sodelovanje in ozaveščanje v višjih premikih. Skupaj bodo dosegle relacijo med tišino in harmonijo, trenutke zvena in odzvena, ki zahteva prisotnost in povezanost, čemur se ustvarjalke posebej posvečajo in je tako tudi poglaviti namen sporočilnosti.

Dogodki

Nuša Smolič, Neža Pele, Ajda Špacapan, Tanita Rose