Grlenice (SI)

Mešani pevski zbor Grlenice vodi umetnica, harfistka, komponistka, performerka in pevka Zvezdana Novaković. Zanj piše tudi glasbo. Zbor sestavljajo posamezniki z vseh vetrov, ki jim je skupno veselje do ljudskega petja na star, avtentičen, grlen način. Koncertni repertoar obsega sakralne, obredne in ljudske napeve različnih kultur. Skladbe prihajajo iz bogatega nabora pesmi različnih narodov, med njimi prevladujejo tiste, ki izhajajo iz slovanske in balkanske kulturne dediščine. Avtentične skladbe zazvenijo v preprostem dvoglasju, enoglasju pa tudi v večglasnih sodobnih zborovskih priredbah ljudskih pesmi. Pevci se skozi grleno petje in različne vokalne tehnike posvečajo zvoku in lepoti rezonirajočih tonov, petju pa se pridružuje tudi plesanje kola.

Dogodki

Many, 20 people