Improške: Intima (SI)

Improške: Nehierarhični kolektiv Improške je projekt performerk, ki znotraj svojih predstav raziskuje, kako presegati binarnosti spolov ter kakšno vlogo spoli igrajo na odru. V okviru kolektiva na različne načine odpirajo tudi druge teme povezane z odnosi, različnimi družbenimi realnostmi ter kako se lahko z različnimi stereotipi (pa naj bodo to spolni ali drugi) igramo in jih presegamo.

Eva Jus, Katarina Veselko, Tereza Kolbezen, Ana Marija Hauko, Urša Strehar Benčina, Liza Močnik, Olivija Grafenauer, Doroteja Jemec, Maja Predalič

Dogodki