Čarovniški Blues: Kako je čarovnica pregnala lovce na zmaje lovce na zmaje (SI)

Čarovniški Blues je otroško gledališče, ki ustvarja glasbene in interaktivne predstave. Navdihuje se iz zgodb iz narave, sveta magije in grajenja skupnosti. Otroke ozavešča o pomembnih vrednotah (varovanje narave, ustvarjaneu lastnih svetov, solidarnost, sodobno čarovništvo, umetnost itd.). Pri svojem delu uporablja inovativne gledališke pristope.

Alja Bulič, Peter Lebar