Kavč za vse

Iniciativa za implementacijo kulture v zapostavljene in prikrajšane družbene celice, za odpiranje in ozaveščanje o dogajanju izven vsakdana. Kavč Festival samoiniciativno in brez podpore organizira koncerte in predstave v najrazličnejših socialnih centrih. Nastopi se bodo vršili tako za brezdomce, za starejše, begunce, v centrih za mladino, zavodih za prestajanje kazni, v četrtnih skupnostih. Nekateri dogodki bodo odprti za javnost.