Pedagoška fakulteta UP

Na matični lokaciji bomo pripravili primorsko marendo! Gledališko malico bodo pripravili: študentje, profesorji in gostje na UP PEF. Primo: Junak iz Adi Nifasa, tigrejska ljudska, kamišibaj, izvaja Špela Pahor Secondo: Ljubko truplo, mongolska ljudska, lutke, izvajata Tanisa Pipan in Helena Štoka, Contorno: Šuštar je srako klal, koroška ljudska, kamišibaj, izvaja Jelena Sitar Dolce: Kje je Kekec? Vandotova ponarodela, skeč, izvajajo Maja Humski, Giuliana Jelovčan, Tadeja Volmut, Matija Jenko, Bernarda Habe in Lovrenc Habe. Kava pa iz avtomata ...

Špela Pahor, Helena Štoka, Jelena Sitar Cvetko, Maja Humski, Giuliana Jelovčan, Tadeja Volmut, Matija Jenko, Bernarda Habe in Lovrenc Habe